Kontrola Terminów, Alertów i Certyfikacji – PAS

Twoja firma jest jak żywy organizm, który w całości powinien sprawnie funkcjonować…

PAS (Personal Assistance System) wskazuje słabe strony i
zagrożenia, które niezauważone na czas mogą narazić
firmę na przestoje i straty finansowe. Im bardziej
rozbudowana struktura przedsiębiorstwa, im więcej
pracowników, im więcej maszyn tym łatwiej przeoczyć
zbliżające się terminy pozwoleń, zaświadczeń,
certyfikatów, homologacji, uprawnień, badań lekarskich
oraz wszystkich dokumentów wymagających
potwierdzania ciągłej zgodności, przydatności lub skuteczności.

Oprogramowanie PAS wykrywa zagrożenia mogące
nastąpić na skutek przekroczenia terminów i na czas
informuje właściwego użytkownika o konieczności ich usunięcia.

Podstawowe funkcjonalności kompleksowego narzędzia PAS:

Certyfikaty

(wszystkie dokumenty wymagające potwierdzania ciągłej zgodności, przydatności lub skuteczności np.: atesty, homologacje, uprawnienia, licencjami, pozwolenia, zaświadczenia, przeglądy, badania lekarskie, itd.)

PAS tworzy wielopoziomową strukturę certyfikatów i umożliwia przypisanie ich do właściwych zasobów. W efekcie powstaje czytelny w rozumieniu system ostrzegawczy informujący o zagrożeniach dla ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Personel

zarządzanie zbiorem rozszerzonych informacji o pracownikach własnych i zewnętrznych.

Szkolenia

planowanie szkoleń, kontrola rezultatów, przebiegu szkoleń i ocen pracowników. System PAS automatycznie wyszukuje pracowników, którzy powinni brać udział  w szkoleniu na podstawie posiadanych certyfikatów (również ich braku lub zbliżającego się czasu wygaśnięcia). Wyniki szkoleń automatycznie aktualizują informacje o certyfikatach.

Okres czasowej niezdolności do pracy

ewidencja nieobecności pracownika wynikająca z czasowej niezdolności do pracy.

Działania z personelem

przejrzystość w zaplanowanych działaniach motywacyjnych, wyjazdach integracyjnych, rozmowach o charakterze dyscyplinującym, itd.

Karta obiegowa

lista sprzętów powierzonych poszczególnym pracownikom. System PAS daje możliwość wygenerowania karty obiegowej, dzięki której pracownik rozlicza się w poszczególnych działach z posiadanych dokumentów, sprzętu oraz innych zobowiązań. Dodatkową zaletą jest łatwość w ewidencji i monitorowaniu wydawania oraz zużycia powierzonych sprzętów lub odzieży ochronnej.

Kalendarz

centrum graficznej prezentacji wszystkich czasowych relacji związanych z pracownikami.

Schemat organizacyjny firmy

graficzny schemat organizacji departamentów i działów wewnątrz firmy, który ułatwia kierownikom i menadżerom właściwe ocenianie bieżącej struktury firmy.

Oprogramowanie PAS jest narzędziem umożliwiającym sprawne zarządzanie certyfikacją i personelem w każdym przedsiębiorstwie. System powstał na nowoczesnej platformie .Net. Przemyślanie zaprojektowany system identyfikacji użytkowników wraz z 2-płaszczyznowym systemem kontroli dostępu ogranicza dostęp poszczególnych pracowników do wybranych funkcjonalności systemu lub zakresu danych. Program PAS oferuje czytelność i łatwość interpretacji danych przez użytkownika dzięki możliwości tworzenia różnorodnych wykresów, statystyk i diagramów.

Adres: 61-831 Poznań, Os.Armii Krajowej 95/18

Telefon: 601 735 750