SIBORSOFT oprogramowanie dla Twojej firmy

Deutsche Version

Who's online

We have 10 guests and no members online


Mago.Net jest kompletnym rozwiązaniem ERP/MRP II w pełni zintegrowanym z organizacją pracy w firmie. Modułowy, skalowalny i w pełni zorientowany na środowisko sieciowe system dostarcza zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnie narzędzi do zarządzania firmą a jednocześnie stwarza nowe, fantastyczne rozwiązania biznesowe. Kompletne, wieloplatformowe rozwiązanie, charakteryzujące się czterema głównymi obszarami funkcjonalnymi:

 

• KSIĘGOWOŚĆ:

- Finanse, ewidencja, rozliczanie

- Klasyczna księgowość

- Księgowość kosztowa – miejsca powstania kosztów, zadania

- Księgowość prognozowana

- Bilans skonsolidowany

- Środki trwałe

- Analizy i kontroling

- Transakcje wewnątrzunijne, Intrastat

 

• SPRZEDAŻ:

- Pełna obsługa procesu sprzedaży od ofert przez zamówienia, dokumenty rozchodowe aż do faktur, faktury zaliczkowe, pro-forma

- Różnorodne rozliczanie akwizycji

 

• LOGISTYKA DANYCH:

- Obsługa magazynu, dokumenty przychodowe i rozchodowe

- Partie towarów

- Numery seryjne

- Lokalizacje magazynowe

- Listy surowcowe (BOM)

 

• PRODUKCJA:

- Produkcja podstawowa i zaawansowana

- CRP i MRP II

- Planowanie produkcji

- Analizy i raportowanie

 

• NARZĘDZIA:

- Konektor mailowy

- Web interfejs

- Planowanie zadań

- XGate eksport i import danych między różnymi stanowiskami pracy

 

• ZAKUPY:

- Pełna obsługa procesu zakupu

 

• BEZPIECZEŃSTWO:

- Uprawnienia pełne i uproszczone

 

Ulotka Mago.Net

Mago.Net jest kompletnym rozwiązaniem spełniającym wymagania działu Księgowości, Sprzedaży, Logistyki i IT, dającym Twojej firmie więcej możliwości osiągnięcia przewagi nad konkurencją i zdobycia nowych możliwości biznesowych!


Każdy z obszarów funkcjonalnych jest złożony z szeregu modułów. Są one ze sobą w pełni zintegrowane tak, aby zaspokoić wymagania przedsiębiorstw o zróżnicowanych rozmiarach i strukturze.

Szczegółowe informacje o Mago.Net

Mago.Net is still growing...

A new Mago.Net Service Pack is ready for you. Mago.Net meets business needs at the best: welcome the new Service Pack 3 - more than 35 features in different areas! New Mago.Net Service make your business management easier and more productive. This is possible thanks to a huge number of improvments designed in order to enhance your Mago.Net ERP...

Expand your business with Mago.Net SP3

Zmiany w podatku VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany zasad i terminów wystawiania faktur VAT od 1stycznia 2014r.