SIBORSOFT oprogramowanie dla Twojej firmy

Deutsche Version

Who's online

We have 9 guests and no members online

Ewidencja i Kontrola Certyfikacji EWICER

Twoja firma jest jak żywy organizm, który w całości powinien sprawnie funkcjonować...

EWICER wskazuje słabe strony i zagrożenia, które niezauważone na czas mogą narazić firmę na przestoje i straty finansowe. Im bardziej rozbudowana struktura przedsiębiorstwa, im więcej pracowników, im więcej maszyn tym łatwiej przeoczyć zbliżające się terminy pozwoleń, zaświadczeń, certyfikatów, homologacji, uprawnień, badań lekarskich oraz wszystkich dokumentów wymagających potwierdzania ciągłej zgodności, przydatności lub skuteczności. Oprogramowanie EWICER wykrywa zagrożenia mogące nastąpić na skutek przekroczenia terminów i na czas informuje właściwego użytkownika o konieczności ich usunięcia.

Podstawowe funkcjonalności kompleksowego narzędzia EWICER:

 

1. CERTYFIKATY (wszystkie dokumenty wymagające potwierdzania ciągłej zgodności, przydatności lub skuteczności np.: atesty, homologacje, uprawnienia, licencjami, pozwolenia, zaświadczenia, przeglądy, badania lekarskie, itd.)

- EWICER tworzy wielopoziomową strukturę certyfikatów i umożliwia przypisanie ich do właściwych zasobów. W efekcie powstaje czytelny w rozumieniu system ostrzegawczy informujący o zagrożeniach dla ciągłości działania przedsiębiorstwa.

2.  PERSONEL - zarządzanie zbiorem rozszerzonych informacji o pracownikach własnych i zewnętrznych.

3. SZKOLENIA - planowanie szkoleń, kontrola rezultatów, przebiegu szkoleń i ocen pracowników. System EWICER automatycznie wyszukuje pracowników, którzy powinni brać udział  w szkoleniu na podstawie posiadanych certyfikatów (również ich braku lub zbliżającego się czasu wygaśnięcia). Wyniki szkoleń automatycznie aktualizują informacje o certyfikatach.

4.  OKRES CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY - ewidencja nieobecności pracownika wynikająca z czasowej niezdolności do pracy.

5.  DZIAŁANIA Z PERSONELEM - przejrzystość w zaplanowanych działaniach motywacyjnych, wyjazdach integracyjnych, rozmowach o charakterze dyscyplinującym, itd.

6.   KARTA OBIEGOWA - lista sprzętów powierzonych poszczególnym pracownikom. System EWICER daje możliwość wygenerowania karty obiegowej, dzięki której pracownik rozlicza się w poszczególnych działach z posiadanych dokumentów, sprzętu oraz innych zobowiązań. Dodatkową zaletą jest łatwość w ewidencji i monitorowaniu wydawania oraz zużycia powierzonych sprzętów lub odzieży ochronnej.

7.  KALENDARZ - centrum graficznej prezentacji wszystkich czasowych relacji związanych z pracownikami.

8.  SCHEMAT ORGANIZACYJNY FIRMY - graficzny schemat organizacji departamentów i działów wewnątrz firmy, który ułatwia kierownikom i menadżerom właściwe ocenianie bieżącej struktury firmy.

Oprogramowanie EWICER jest narzędziem umożliwiającym sprawne zarządzanie certyfikacją i personelem w każdym przedsiębiorstwie. System powstał na nowoczesnej platformie .Net. Przemyślanie zaprojektowany system identyfikacji użytkowników wraz z 2-płaszczyznowym systemem kontroli dostępu ogranicza dostęp poszczególnych pracowników do wybranych funkcjonalności systemu lub zakresu danych. Program EWICER oferuje czytelność i łatwość interpretacji danych przez użytkownika dzięki możliwości tworzenia różnorodnych wykresów, statystyk i diagramów.


Materiał Informacyjny - EWICER


Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za produkcję, zarządzających atestami i certyfikacją, zarządzających personelem, maszynami oraz przeprowadzających szkolenia, stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli na ergonomiczne i bezpieczne zarządzanie przedsiębiorstwem. EWICER został zaprojektowany intuicyjnie, bazując na wieloletnim doświadczeniu specjalistów firmy SIBORSOFT i współpracy z użytkownikami końcowymi. Tak, aby nauka obsługi przebiegała szybko, a korzyści z wdrożenia były widoczne natychmiast.

Mago.Net is still growing...

A new Mago.Net Service Pack is ready for you. Mago.Net meets business needs at the best: welcome the new Service Pack 3 - more than 35 features in different areas! New Mago.Net Service make your business management easier and more productive. This is possible thanks to a huge number of improvments designed in order to enhance your Mago.Net ERP...

Expand your business with Mago.Net SP3

Zmiany w podatku VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany zasad i terminów wystawiania faktur VAT od 1stycznia 2014r.